Zapamiętamy go jako człowieka przy mikrofonie

24 kwietnia lubuska lekka atletyka straciła zasłużonego działacza, wieloletniego spikera i trenera Zbigniewa Szwarca, znanego nie tylko w województwie, ale całej Polsce.
Człowieka, którego od ponad 40 lat można było spotkać przy mikrofonie na lekkoatletycznych imprezach i nie tylko, bo również na Mistrzowskich Imprezach w pięcioboju nowoczesnym, kolarstwie, jak również żużlu, organizowanych na terenie województwa lubuskiego.

Urodził się 25 kwietnia 1935 r. w Poznaniu. Był synem zasłużonego zawodnika i trenera, jak również prezesa Wielkopolskiego Związku Lekkiej Atletyki Bronisława Szwarca, który został zamordowany w 1942 r. za działalność konspiracyjną. Do dziś ku pamięci jego ojca rozgrywane są biegi przełajowe w Poznaniu, a jedna ze szkół poznańskich nosi jego imię.

Zbigniew Szwarc do Zielonej Góry trafił po zakończeniu studiów w Poznańskiej WSWF, z nakazem pracy w kuratorium. Pracę rozpoczął w Liceum Pedagogicznym, a następnie pracował w Technikum Budowlanym. Równocześnie rozpoczął pracę trenerską, którą kontynuował do 1969 r., a jego najwybitniejszym wychowankiem był Jan Kawecki. Ja również, przyjeżdżając najpierw na konsultacje treningowe do Zielonej Góry z Technikum Leśnego z Rzepina, a po rozpoczęciu pracy w Zielonej Górze trenowałem w jego grupie szkoleniowej.

Szwarc pracował w Kuratorium Oświaty i Wychowania oraz w Wojewódzkim Ośrodku Informacji Turystycznej, a także w LPGT Lubtour, gdzie we wrześniu 1975 r. powstał Klub Sportowy, który przejął sekcję lekkoatletyczną LKL Lumel. Szwarc został dyrektorem tegoż klubu.

W działalności społecznej 20 lat był wiceprezesem OZLA, przez trzy lata prezesem, a ostatnio przewodniczącym komisji rewizyjnej Lubuskiego Związku Lekkiej Atletyki. W Polskim Związku Lekkiej Atletyki przez trzy kadencje był członkiem komisji rewizyjnej, a w styczniu 2005 r. został Członkiem Honorowym.

Zapamiętamy go jednak jako człowieka przy mikrofonie, który relacjonował Halowe Mistrzostwa Lekkoatletów w Katowicach, dziewięć razy Memoriał im. Janusza Kusocińskiego, ponad 20 razy Mistrzostwa Polski Seniorów i ponad 80 imprez o charakterze Ogólnopolskim lub Międzynarodowym.

Na ziemi lubuskiej do chwili obecnej nie rozegrano żadnych z niżej wymienionych imprez, których by nie prowadził wszystkich edycji, tj. Mityng Winobrania, Cross Żagański, Bieg Solan, Bieg Bachusa czy też Biegi Sztafetowe Od Ratusza do Ratusza Zielona Góra-Cottbus.

Za swą działalność Zbigniew Szwarc został odznaczony wieloma medalami. Ostatnio - 30 marca podczas XLVIII Sesji Sejmiku - radni, w uznaniu osiągnięć oraz zasług Zbyszka na rzecz rozwoju regionu, podjęli uchwałę o nadaniu mu Odznaki Honorowej za zasługi dla województwa lubuskiego.

Lubuska lekka atletyka praktycznie w dniu otwarcia sezonu została pozbawiona wybitnego spikera. Ciężko będzie go zastąpić...